Firouzeh Kazemi

Over mij

Wie ben ik

Wie ben ik

Over mij
Firouzeh Kazemi
Persoonlijke informatie

Mijn naam is Firouzeh Kazemi. Ik ben geboren in 1971 te Teheran (hoofdstad van Iran). Op mijn 24ste ben ik naar Nederland geïmmigreerd vanwege mijn grote liefde.

Na het behalen van de Nederlandse taal en een Schakelcursus (1996) ben ik HBO Pedagogiek gaan studeren aan de Hogeschool in Holland in Amsterdam.

Vanaf het eerste jaar van mijn studie ging ik stage lopen bij verschillende scholen, organisaties en buurthuizen.

Na het behalen van mijn HBO diploma (juli 2000) ben ik gaan werken bij de Stichting Pleegzorg Amsterdam als pleegzorgbegeleider (het begeleiden, ondersteunen en adviseren aan pleeggezinnen), bij Amstelstad- SAC (Sociaal Agogisch Centrum) en bij Spirit als intensieve ambulant begeleider om kinderen en ouders begeleiden en coachen.

Ondertussen volgde ik in 2007 een Midden kader/ Post HBO- opleiding in de Zorg en Welzijn sector. In 2008 ging ik werken bij de gemeente Amsterdam als Leerplichtambtenaar.

In september 2010 ben ik gaan werken in de jeugdzorg/ jeugdbescherming; een plek waar ik tot september 2022 met veel plezier en hartstocht kinderen, jongeren en hun ouders heb begeleid.

Ik ontwikkelde als hulpverlener steeds meer manieren om de zorgen van ouders waarmee ik werkte, te vertalen naar beelden, metaforen en vergelijkingen.

In 2015 presenteerde ik mijn manier van werken aan mijn collega's van De Jeugd en Gezinsbeschermers. Vervolgens werd het gekozen tot het beste idee van de organisatie.

Het deed me goed om te horen dat collega's deze manier van werken geweldig vonden, erdoor geraakt werden en wilden leren toepassen. Sindsdien ben ik bezig met al mijn werk en persoonlijke ervaringen breder te verspreiden, mede door het boek "Beschermen Zonder Woorden" te schrijven en daarnaast veel workshops te verzorgen.

Als basisschool kind had ik altijd een droom en wens om juf te worden en in de klas te staan. Toen ik op de middelbare school zat had ik als droom om schrijver te worden. In mijn laatste school jaar op de middelbare wilde ik alleen scheikunde of chemie leren. Ik had heel goede cijfers in dat vak. Mijn beste vriendinnen gingen ook in de richting Petrochemie, petroleum (aardolie), …. Waarom ik niet?!!

30 jaar later zijn mijn dromen van toen uitgekomen. Regelmatig sta ik in de klas of in de zaal op de Hogeschool Utrecht of Hogeschool Leiden en of anderen plekken om over mijn werkwijze "Beschermen zonder woorden" les en workshops te geven. Zo bijzonder en zo uniek dat je met je eigen boek les mag geven.

Per januari 2019 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf Beschermen Zonder Woorden (BZW) om mijn expertise over te dragen aan anderen.

Sinds september 2022, naast mijn eigen trainingsbedrijf ben ik ook docent Social Worker in Hogeschool Leiden.

close
Over
Beschermen zonder woorden

Beschermen zonder woorden

Over
Wekwijze BzW:

Beschermen zonder woorden is een driedimensionaal (3D) manier van communicatie door middel van symbolen, metaforen, tekeningen, rollenspelen, vergelijking maken, visualiseren en verhalen vertellen (narratief). Deze manier van communiceren is essentieel voor ons boeiende maar ook een complexe vak (Jeugdhulpverlening/ Jeugdprofessional). Maar ook in andere professies waarin gewerkt wordt met ouders en kinderen met een taalbarrière of een verstandelijke beperking, is het fijn om uitleg en inzicht te geven met hulp van verhalen, beelden en vergelijkingen. Er zijn inmiddels positieve ervaringen in het werken met BZW vanuit het onderwijs, de politie, vertrouwensartsen, Veilig Thuis, verpleegkundigen en ambulancepersoneel.

Beschermen zonder woorden is doeltreffend, inzicht gevend en niet beschuldigend of straffend.

Na drie jaar werken aan mijn boek was in oktober 2018 het moment dat het boek ‘Beschermen zonder woorden’ in mijn handen lag. Een feestelijk en emotioneel moment. Op dit moment is het klaar om gelezen (en gekocht) te worden.

Trainingen
Workshops
Het boek
Trainingen
Beschermen zonder Woorden Verdieping:

Beschermen zonder Woorden geeft je extra middelen om je woorden kracht bij te zetten. Het helpt je om je woorden beeldend of visueel te maken. Beschermen zonder Woorden zorgt voor een gezamenlijke taal waarmee je mensen raakt en in beweging krijgt.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ):
Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ214747
Geaccrediteerde punten Totaal: 12.00
Beschermen Zonder Woorden Basis 3.00
Beschermen Zonder Woorden Verdieping 9.00

 • Kenmerken deelnemers: Jeugdzorgwerkers. Ervaren en startende medewerker.
 • Duur: 8 uur
 • Aantal deelnemers: minimaal 8 maximaal 15
 • Opstelling: in een kring
 • Te verwachten situaties: Creatieve en Open bijeenkomsten.
 • Workshops
  Beschermen zonder Woorden Basis module:

  Beschermen zonder Woorden geeft je extra middelen om je woorden kracht bij te zetten. Het helpt je om je woorden beeldend of visueel te maken. Beschermen zonder Woorden zorgt voor een gezamenlijke taal waarmee je mensen raakt en in beweging krijgt.

  Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ):
  Het accreditatienummer / ID nummer is: SKJ214747
  Geaccrediteerde punten Totaal: 12.00
  Beschermen Zonder Woorden Basis 3.00
  Beschermen Zonder Woorden Verdieping 9.00

 • Kenmerken deelnemers: Jeugdhulpverleners/ Jeugdzorgwerkers. Ervaren en startende medewerkers
 • Duur: 2 uur workshop
 • Aantal deelnemers: minimaal 12 en maximaal 25
 • Opstelling: in een kring / ligt aan de locatie
 • Te verwachten situaties: Creatieve en Open bijeenkomsten.
 • Het boek
  Beschermen zonder woorden
  Het leerboek Beschermen Zonder Woorden is geschreven als aanvulling op de training en de workshop. Studenten, zorg- en hulpverleners ervaren dat hun manier van werken wordt uitgebreid, verrijkt en vernieuwd. Met dit boek hoop ik te laten zien waarom Beschermen Zonder Woorden bij uitstek geschikt is om met vrijwel alle cliënten echt contact te maken en hen snel en effectief inzicht te geven in hun problemen, hun manier van denken en handelen.
  close
  Contact

  Contact

  Contact

  Contact
  Phone
  +31(0)652850802
  Email
  info@beschermenzonderwoorden.nl
  Social media
  Meer info

  Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met me.

  Beschermen zonder woorden staat bij de KvK ingeschreven onder nummer: 68747853
  close